Idee Kids vzw organiseert kampen zonder overnachting voor kinderen van 3 tot 12 jaar op 36 locaties in Vlaanderen en Brussel. Met meer dan 100 thema’s in haar aanbod heeft Idee Kids vzw voor elk kind wat wils. Elk kamp is een avontuur vol spannende ontdekkingen afgestemd op de leeftijd en leefwereld van de kinderen. We nemen hen een volledige week mee in het gekozen project en bezorgen hen zo een onvergetelijke kampweek waar ze iets van opsteken. Welkom op kamp!

Idee Kids vzw organiseert kampen zonder overnachting voor kinderen van 3 tot 12 jaar op 36 locaties in Vlaanderen. De doelgroep van Idee Kids vzw is verdeeld in drie categorieën: kleuters van 3 tot 5 jaar, uitpluizers van 5 en
6 en lagereschoolkinderen van 7 tot 12 jaar. Met meer dan 100 thema’s in haar aanbod heeft Idee Kids vzw voor elk kind wat wils. Elk kamp is een avontuur vol spannende ontdekkingen afgestemd op de leeftijd en leefwereld van elk kind. We nemen de kinderen een volledige week mee in het gekozen project en bezorgen hen zo een onvergetelijke kampweek waar ze iets van opsteken.

Idee Kids vzw organiseert haar kampen vanuit 4 kernwaarden:
- Passie: Een team van interne medewerkers, gastlesgevers en monitoren vormt het hart van Idee Kids vzw. Idee Kids vzw kiest voor monitoren van minimum 19 jaar oud met een pedagogisch diploma of gelijkgesteld door ervaring én met een groot hart voor kinderen.
-  Kwaliteit: De zorg voor elk kind, een veilige omgeving, orde & netheid, de communicatie op kamp en een fantasierijke totaalbeleving zijn de vijf pijlers waar Idee Kids vzw op inzet om een WAAUWkampbeleving te garanderen zowel voor kinderen, ouders als monitoren.
-  Creativiteit: Op kamp creëert Idee Kids vzw een rijke en veilige speelleeromgeving die kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en hen uitnodigt om van elkaar te leren. Zo ontdekken kinderen het plezier en de mogelijkheden van creativiteit en worden ze ondersteund in de zoektocht naar hun talent.
-  Openheid: Met een open blik en groot hart kijkt Idee Kids vzw naar de wereld. Idee Kids vzw kiest voor inclusief en pluralistisch denken en werken. Zo wil Idee Kids vzw alle kinderen, ook de meest kwetsbare, kansen geven om samen op kamp te gaan. En alle monitoren, vanuit hun passie voor kinderen, kansen geven om te groeien in hun rol als begeleider.
 
Idee Kids vzw
Zwaantjesstraat 33
9090 Melle
 
www.ideekids.be en www.ideekidsmonitoren.be

Naar boven