Beste ouder

De krokusvakantie staat voor de deur, de paas- en zomervakantie zijn al in zicht. Kijken uw kinderen er even hard naar uit als wij? Wij zijn alvast volop bezig met het voorbereiden van de vakantieperiodes. Van het boeken van uitstappen en het aankopen van knutsel- en sportmateriaal tot het opvolgen van de inschrijvingen en het opvragen van medische informatie.

Over dit laatste gaat deze brief: de medische en/of inschrijvingsfiches waarbij u zeer persoonlijke, mogelijks gevoelige informatie over uw kind aan ons doorgeeft. Maar, nog veel belangrijker, dé eerste stap in het bieden van informatie over wie uw kind is en wat uw kind nodig heeft.

Hier springen wij behoedzaam mee om. Deze gegevens gebruiken we als een bron van informatie. Een manier om uw kind al een heel klein beetje te leren kennen: is uw kind allergisch aan bepaalde stoffen? Gevoelig voor zonnebrand of bang in het donker? Heeft hij of zij problemen met bepaalde activiteiten of een specifieke zorgondersteuning nodig? Misschien spelen ADHD, autisme of andere psychosociale problemen een rol?

Ziet u, wij werken als het ware op maat: we doen alles binnen onze mogelijkheden om elke deelnemer een geweldige vakantie te bezorgen. De informatie die wij daarbij op voorhand van u doorkrijgen, maakt dat ons maatwerk zal passen. Die informatie maakt dat onze vakanties afgestemd kunnen zijn op de noden van uw zoon en/of dochter.

Dit is niet altijd makkelijk. Het is een evenwichtsoefening waarbij we de zorgvraag en de eigen

 draagkracht in balans moeten krijgen. Het geluk en welbevinden van uw kind zijn hierbij de uitgangspunten. Als ouder kent u natuurlijk het best de noden en talenten van uw kind.  Daarom vinden we het belangrijk om samen met u de puzzelstukjes in elkaar te passen. Wij engageren ons voor een antwoord op maat waarbij uw kind steeds centraal staat. Wij sleutelen aan een vakantie die ook voor uw kind als gegoten zit.

Wij vragen u, als uw zoon/dochter met ons mee op vakantie vertrekt, ons zo veel mogelijk informatie mee te geven. Laat ons uw kind al leren kennen en vertrouw erop dat wij alles in het werk stellen om hem/haar de tijd van zijn/haar leven te bezorgen.

Met vriendelijke groeten

De Kampnet-organisaties