Gezien de huidige ontwikkeling van het coronavirus in ons land werd op woensdag 18 maart 2020 in samenspraak met minister Dalle, beslist om alle geplande activiteiten, kampen en cursussen tijdens de paasvakantie te annuleren. Dit is nodig om de veiligheid van deelnemers en begeleiders te verzekeren. Deze weken waren volgepland met duizenden kampen, activiteiten, fuiven, workshops en cursussen. Een bijzonder pijnlijke beslissing voor de vele kinderen en jongeren (en hun ouders) die uitkeken naar een paasvakantie vol activiteiten, maar ook een bijzonder bittere financiële pil voor ons als vakantieorganisaties.
 
Momenteel stellen we als organisaties alles in het werk om zo goed mogelijk met de gevolgen van het annuleren van al deze activiteiten om te gaan. Elk van de betrokken organisaties zal daarom alles in het werk stellen om zo duidelijk mogelijk naar alle betrokkenen te communiceren in verband met terugbetaling, verplaatsing, … We vragen echter om ons als organisaties even de tijd te geven om de verdere stappen hierrond te nemen.
 
Zoals reeds aangehaald heeft het annuleren van al deze activiteiten ook een heel erg grote impact op ons als jeugdwerkorganisaties. We hopen dan ook van harte dat – éénmaal deze epidemie voorbij is – we jullie terug mogen begroeten op één van de initiatieven van onze organisaties.